33. Kutnohorský podvečer bude věnován Marii Kučerové Herbstové

Uncategorised


Po delší přestávce se ve čtvrtek 6. února 2016 opět uskuteční vzpomínkový pořad v rámci cyklu Kutnohorské podvečery. Tentokrát bude věnovaný hudební skladatelce a pedagožce, zakladatelce žánru dětské opery u nás a také kutnohorské rodačce, Marii Kučerové Herbstové. V únoru tohoto roku jsme si připomněli 120. výročí jejího narození, a tak bude tento pořad zároveň dodatečnou připomínkou tohoto jubilea.

Pořad připravuje Vladimír Císař ve spolupráci se ZUŠ Kutná Hora, Bohuslavem Kučerou, synem skladatelky, a Jaromírem Procházkou.

Nejdříve však několik slov o skladatelce. Narodila se 20. února 1896 Karlu a Františce Herbstovým v Kutné Hoře. Na pražské konzervatoři vystudovala klavír, dirigování a u Vítězslava Nováka skladbu. Působila na hudební škole v Táboře a také jako durigentka ve Švandově divadle v Praze. Celý život inklinovala k práci s dětmi. Bylo jí také blízké dílo spisovatele Jana Karafiáta, podle kterého vytvořila klavírní skladby Broučci a Broučínkovy melodie. Na ty pak navázala operou Broučci, která měla premiéru v kutnohorském Tylově divadle v dubnu 1936 (kutnohorští ochotníci ji též později nastudovali pod vedením Josefa Pírka). Opera měla velký úspěch, o čemž svědčila mnohá zájezdová představení i uvedení v Čs. rozhlase pod taktovkou Karla Háby.

Následovala další díla: baletní hudba Když hračky oživnou, dětská opera Malý genius (z dětství W. A. Mozarta – vedle hudby byla také autorkou libreta), dětské zpěvohry Uličník peříčko (podle Vlasty Salačové), Zajíček Mucánek a Tři tovaryši. Tato díla byla uváděna i ochotníky v Kutné Hoře, což dokládá vysokou úroveň tehdejšího kulturního života města. Kromě dětských oper a zpěvoher je Marie Kučerová Herbstvá také autorkou dalších skladeb, většinou šlo o klavírní kompozice určené dětem, jako byly například Zimní nálady, Vánoční fantazie, Polka pro 30 prstů a další.

Druhou oblastí, ve které se mohl realizovat její hudební i pedagogický talent, byla výchova a vzdělávání mladých hudebníků. Jejíma rukama prošly desítky mladých talentů, z nichž mnozí nabyté znalosti a dovednosti zúročili v dalším životě.

Marie Kučerová Herbstová zemřela předčasně, následkem úrazu, 8. června 1962.

33. Kutnohorský podvečer se uskuteční ve čtvrtek 6. října 2016 od 18:00 hodin. Avšak pozor! Místem nebude výjimečně sál U Kata, ale koncertní sál ZUŠ ve Vladislavově ulici.

Na programu bude krátký referát o životě a díle skladatelky, několikeré vystoupení žáků ZUŠ, kteří si právě pro tento pořad připravili pěvecké i hudební ukázky z díla Marie Kučerové Herbstové. Chybět nebude ani četba několika úryvků z deníku této skladatelky a krátká zavzpomínání pamětníků.

Autor: Vladimír Císař

O dalších Kutnohorských podvečerech si můžete na webu Putování za uměním přečíst zde nebo na facebooku Urbem Argentum