Pohádkové, okouzlující, čarovné knižní ilustrace Jana Kudláčka

Uncategorised

0---------0-0-kudlacek-vilaMalíř s grafik Jan Kudláček nesporně velice výrazně poznamenal a ovlivnil světovou knižní ilustraci pro děti. Mezi českými výtvarníky bychom našli jenom velice málo takových, o nichž by se dala tato slova bez uzardění vyslovit. O kvalitě jeho ilustrační tvorby svědčí i skutečnost, že ti nejlepší spisovatelé přímo vyžadovali, aby se stal ilustrátorem jejich knih, ba dokonce byli i tací, které jeho kresby inspirovaly natolik, že k nim napsali svoje knihy.

Jan Kudláček se narodil se 3. září 1928 v zasněné krajině tří řek, Oslavy, Jihlavy a Rokytné, v Dolních Dubňanech nedaleko Moravského Krumlova. Tato zadumaná krajina s čarovným nádechem byla i domovem českých básníků Otokara Březiny, Vítězslava Nezvala či Jakuba Demla, v nedalekých Ivančicích se zase narodil Alfons Mucha.

0---------0-0-kudlacek-petrucka0---------0-0-kudlacek-kapradinDětství prožívá Jan Kudláček v rodné vesnici nebo v Moravském Krumlově. Zlom do jeho života přinesla hitlerovská okupace, rodina odchází do Prahy. V metropoli v letech 1945 až 1949 studuje na Státní grafické škole, kde jsou jeho učiteli například Petr Dilinger, Karel Müller nebo Rudolf Beneš. Před tím, než začne studovat na Akademii výtvarných umění se dva roky věnuje studiu dějin umění na Karlově univerzitě. Na AVU nastupuje v roce 1950, navštěvuje ateliér Vlastimila Rady, v roce 1957 absolvuje u Vratislava Nechleby.

K ilustracím se však Jan Kudláček dostává později, než jeho vrstevníci a spolužáci, první kniha s jeho kresbami vyšla až v roce 1964. Potom však následuje souvislá, s malou nadsázkou by se skoro dalo říci nekonečná řada knižních titulů, které vycházely u nás i v zahraničí a přinesly mu nejedno uznání. Vzpomeňme alespoň několikeré ocenění domácí Nejkrásnější kniha roku, z těch mnoha zahraničních třeba pařížskou Grand Prix des Treize z roku 1976 či Stříbrného orla, kterého mu v roce 1979 udělili v Nice. A v roce 1978 byl Jan Kudláček zapsán na čestnou listinu Ceny H. Ch. Andersena, kterou spravuje IBBY (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu).

0---------0-0-kudlacek-smitko0---------0-0-kudlacek-vila1Některé starší, antikvární tituly najdete v internetovém e-shopu i-passage.cz. Připomeňme alespoň Kloučka Smítko Bohumila Říhy, Stín kapradin Josefa Čapka nebo Petrušku z edice Balety.

Podle našich ověřených informací dokončil Jan Kudláček ilustrace ke knize Ireny Gálové Víla není k ochočení, která vypráví o víle Rosalce, která by se na knihkupeckých pultech měla objevit v březnu 2017.

Autor: MiM
Zdroj snímků: i-passage.cz a archív art-tour.cz

Více si o dětských knihách můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery